ຮຽນຮູ້ທັກສະເພື່ອອະນາຄົດ

ພັດທະນາເຈົ້າໃຫ້ກາຍເປັນ ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ໃຫມ່

#Learn #Programming #Web #Design #development #lao #app #HTML #CSS #JAVASCRIPT #PHP #SQL #REACT #Native #Vue #Node #JS #knowledge
Read More

ຄອດຟຣີໃນ YouTube

LAO2DEV -  ສອນສ້າງເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ການຂຽນໂປຣແກຣມ
ຂຽນເວັບດ້ວຍ HTML & CSS

ສອນຂຽນເວັບເບື້ອງຕົ້ນດ້ວຍ HTML & CSS #HTML5 #CSS #lao2dev.

read more
ຂຽນເວັບດ້ວຍ javascript

ສອນຂຽນເວັບjavascript ເບື້ອງຕົ້ນ #HTML5​ #CSS​ #JS #Javascript #lao2dev​ .

read more
ຖານຂໍ້ມູນ Mysql

ສອນຂຽນເວັບ Mysql ເບື້ອງຕົ້ນ #HTML5​ #CSS​ #JS #Javascript #lao2dev​ .

read more
PHP Programming

ສອນຂຽນເວັບ PHP ເບື້ອງຕົ້ນ #HTML5​ #CSS​ #JS #Javascript #lao2dev​ .

read more

ຄອດຮຽນ ການສ້າງເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ການຂຽນໂປຣແກຣມ

ຫຼັກສູດພາສາ HTML & CSS

ໃນບົດຮຽນນີ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງເອົາບັນດາຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄຸນສົມບັດ ທີ່ຈຳເປັນໃນການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານກ່ອນການຂຽນເວັບໄຊທ໌, ພື້ນຖານພາສາ HTML5 ແລະ CSS3, ການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ດ້ວຍ HTML5 ຮ່ວມກັບ CSS3 ແລະ ອື່ນໆ.

ເບິ່ງບົດຮຽນ
ບົດຮຽນພາສາ javascript

ກ່ອນຈະສຶກສາບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບພາສາ Javascript ຕ້ອງມີພື້ນຖານພາສາ HTML & CSS ມາກ່ອນ

ເບິ່ງບົດຮຽນ
ບົດຮຽນພາສາ Mysql

ໃນບົດຮຽນນີ້ໄດ້ຮຽບຮຽງເອົາບັນດາຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ທັດສະນະຄຸນສົມບັດ ທີ່ຈຳເປັນໃນການວິເຄາະລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຄວາມສໍາພັນຂອງຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ການຂຽນຄໍາສັ່ງຂອງ Mysql ແລະ ອື່ນໆ.

ເບິ່ງບົດຮຽນ
ບົດຮຽນ ພາສາ PHP

ຜູ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊຕ໌ ດ້ວຍພາສາ PHP & Mysqli.

ເບິ່ງບົດຮຽນ
About Us
daniel-korpai-pKRNxEguRgM-unsplash

ເຮົາບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຜູ້ສອນ

ແຕ່ເປັນເຫມືອນພັນທະມິດທາງໄອເດຍ ເປັັນຜູ້ແນະນຳແນວທາງໃນການສ້າງນະວັດກຳຂອງເຈົ້າ
ເພາະເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາຄື

“ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຂ້ອຍໃນມື້ນີ້ ເກັ່ງ ແລະ ດີກວ່າຂ້ອຍໃນມືວານ”

ບໍ່ແມ່ນການເກັບຄະແນນ ຫລື ການສອບເສັງດັ່ງທີ່ຄຸນເຄີຍກັນດີ ເຮົາຈຶ່ງປະຕິວັດຮູບແບບການຮຽນຈາກຜູ້ສອນທີ່ຫ່າງໄກ ໃຫ້ເປັນພັນທະມິດທາງໄອເດຍຂອງເຈົ້າ

ຫຼັກສູດແນະນໍາ

ພວກເຮົາມີຫຼັກສູດທີ່ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດ.

CSS3_and_HTML5_logos_and_wordmarks.svg
ຄອດ HTML, CSS

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງ HTML, CSS ແລ້ວ. ແລະ ຂ້ອຍຢາກເຊື່ອມຕໍ່ທັງ 2 ຢ່າງເຂົ້າກັນ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງຫນ້າເວັບໄຊທ໌ທີ່ສວຍງາມ ມັນເປັນຄໍາແນະນໍາຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ເນັ້ນໃສ່ວິທີການຄິດ ແລະ ສ້າງເວັບໄຊທ໌. ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະການຂຽນເວັບຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນ

read more
4
ຄອດ CRUD PHP & MYSQLI

ສອນສ້າງລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ດ້ວຍພາສາ PHP ແລະ Mysqli. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງ HTML, CSS ແລ້ວ. ແລະ PHP ມາກ່ອນ

read more
Photoshop CC

ຄົນຂີ້ລາຍໃຫ້ສວຍຫຼໍ່ໄດ້, ລົບສິວ, ເຮັດໃຫ້ຈ່ອຍ, ໜ້າໃສ, ປ່ຽນສາກຫຼັງ, ປ່ຽນສີພາບ, ສ້າງບັນຍາກາດ, ເຮັດໂປສເຕີ, ອອກແບບແບນເນີ, ເຮັດນາມບັດ, ຕັດຕໍ່ແລະຕົກແຕ່ງຮູບພາບໄດ້ຕາມໃຈຕ້ອງການ, ຈັດໂຕໜັງສືໄດ້ຢ່າງອັດສະຈັນ, ທຸກຢ່າງເລື່ອງການອອກແບບດ້ວຍ Photoshop ຄົບແລະຈົບໃນຄອດນີ້ໄດ້ເລີຍ.

read more
Scroll to Top